Moerdijks Oldtimer festival

Dit jaar zoals eerder vermeld geen 3 daags evenement, maar een 1-daagse ontmoetingsbijeenkomst voor Oldtimer liefhebbers. Naast vele aanwezige Oldtimer voertuigen, brommers, motoren, tractoren, etc zijn er op het evenemententerrein aan de haven ook 2 terrassen opgebouwd. Op beide terrassen is de gehele middag live muziek aanwezig . Op beide terrassen is de gehele middag live muziek aanwezig . Naast Ivy Linn and The Left Hand Gamblers treedt op het andere podium de Dreesland Band op

Alemite Treffen

Vanaf vrijdagmiddag ben je welkom op de boerderij van de Familie Zanderink in Beuningen, Beverborgsweg 4 (bij de Lutte, Twente) waar wij een speciale locatie hebben gecre�erd; een entourage in de stijl van het wilde westen. Cowboys (en girls) en indianen en Amerikaans ijzer zorgen voor een gezellige sfeer.

Sleutelochtend

Samwel Supplies

Sleutelochtend, neem je probleem(motor) mee en maak gebruik van de aanwezige technische kennis om vaak met een weer functionerende motor weg te gaan.

Oude Segmenten Tour

Door de VMC georganiseerde rit in Essen ( Belgie ), voor motoren tot 1940

Najaarsrit

Locatie en datum nader te bepalen

Sleutelavond

Samwel Supplies

Verkapte clubavond met een drankje en soms een hapje. Gelukkig ook weleens een technisch vraagstuk om op te lossen.

Ledenvergadering

Jouw kans om je mening te geven aan het clubbestuur, om inspraak te hebben in de gang van zaken, en op de hoogte te blijven van alles wat er gaande is binnen en om de club.