Onze club is opgericht met een aantal doelstellingen:

 

  

Het rijden en in stand houden van Amerikaanse motoren met een bouwjaar tot en met 1965. 

Het organiseren en rijden van ritten en evenementen met bovengenoemde motoren. 

Het leggen en onderhouden van contacten met gelijkgestemden. 

Het onderling overdragen van kennis qua motortechnieken, onderhoud, reparaties en restauraties. 

 

Regio van de leden. Men moet globaal wonen binnen het gebied aangegeven op de kaart. 

 

  

 

Globaal Woongebied Leden

  

 

Bestuur

 

Voorzitter: Piet Borsboom 

Secretaris: Renier Koenraadt 

Penningmeester: Evert Schnuck